De pagina van    Pietje Bell  door Karlien Slot

OVER
CRISTIAAN VAN ABKOUDE

Christiaan Frederik van Abkoude werd in 1880 geboren in een Rotterdamse volksbuurt als zoon van een kapper. Na de middelbare school werd hij onderwijzer en stond al als twintigjarige voor de klas,van 1901 tot 1910. Tijdens zijn loopbaan als onderwijzer merkte dat veel kinderen de vaak saaie boeken van die tijd niet wilden lezen.Ze interesseerden zich niet voor de superbrave jongens en meisjes die daar in voorkwamen.Zo kwam hij op het idee deze kinderen toch tot lezen aan te sporen door een leuk en spannend verhaal voor ze te schrijven. Zo verscheen, na een aantal andere titels,in 1914 het eerste deel van Pietje Bell, wat een groot succes werd.


 Inmiddels was van Abcoude op zoek naar een andere werkkring, wat in die jaren niet zo gemakkelijk ging, zodat hij tenslotte het risico nam het eens in Amerika te gaan proberen (1916). Hij werd daar pianist en kreeg enige bekendheid, zodat ook zij n vrouw en drie zoons konden overkomen.


Veel succes had van Abkoude als Childerens entertainer, waarbij hij de kinderen bezighield met poppenkastvoorstellingen en daarbij een serie verhalen vertelde over Nederland. Met deze voorstellingen ging hij veel basisscholen af.


In Amerika schreef hij ook de vervolgdelen van Pietje Bell en het boek Kruimeltje. Een bijzonderheid is nog dat hij zijn familienaam veranderde in ' Winters', omdat de Amerikanen deze naam beter konden uitspreken dan Van Abkoude. Op 79-jarige leeftijd is hij overleden te Portland ' Oregon'.