Pimpelmees

Slide 4 of 10
"Return"


Parus caeruleus 11,5 cm

De enige mees die in hoofdzaak blauw en geel is. Helderblauwe kop is kenmerkend.
Op Canarische Eilanden en in Noord-Afrika is de kop donkerder, mantelkleur varieert van
grijs via blauwgrijs tot olijfgroen,snavel iets langer en dunner.
De vorm palmensis op la Pairna heeft witte buik; ombriosus op Hierro heeft olijfgroene rug;
teneriffae op de andere eilanden heeft nauwelijks wit op de vleugels
en ultramarinus in Noord- Afrika is donkerblauw op de mantel.
Meest opvallende van de vele geluiden is een enigszins kijvend 'tsie-tsie-tsie-tsie-tsit';
opgewekte zang 'tsie-tsie' gevolgd door een triller.
Algemeen in loofbossen en gebieden met verspreide bomen, zoals stadsparken en tuinen, hagen,
boomgaarden en palm- en olijfbosjes. Ongewoon in naaldbossen. Bezoekt in de winter vaak rietvelden.
Zoekt op Canarische Eilanden voedsel op boomstammen als een Boomkruiper.
In Nederland en Belgie zeer talrijke broedvogel.
In sommige jaren doortrekker in vrij groot (onbekend) aantal.
 
This will take you to the top!